Strona Główna BIP Strona Główna
Ogłoszenia
 

  

       Informuje się, że w dniu 17 grudnia 2014 roku o godz. 8.30 na terenie 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu przy ulicy Mickiewicza (wejście od hali sportowej), odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
Informacje szczegółowe (tel. 519-708-634 lub 438261337).


   

       W  dniu 07  i 25 listopada 2014 roku o godz. 8.00 w Jednostce Wojskowej 2423 Żagań odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

W szczególności poszukiwane są specjalności:

  • dowódca kompanii STW: por/kpt;
  • dowódca plutonu STW: p.por/por.;
  • dowódca załogi STW: kpr./st.kpr./plut.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 84 618-11-24.

 


 

 

       Od dnia 18 listopada 2014 r. w  12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie /przy ulicy Wojska Polskiego 250/ odbywać się będzie kwalifikacja wstępna do
zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Kwalifikacje odbywać się będą dwa razy w m-cu w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca, za wyjątkiem listopada, w którym kwalifikacje zostaną przeprowadzone w trzeci i czwarty wtorek miesiąca.

Do kwalifikacji mogą przystąpić:

  • żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej;
  • żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (kandydat powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu, kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych, książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, przybory do pisania).

Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do przedmiotowej kwalifikacji.

oraz

  • kandydaci do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, którzy chcą podpisać kontrakt z 12 Brygadą Zmechanizowaną.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 84 618-11-24.

 


 

 

       Informuję, że w DGW Warszawa i jednostkach podległych występują wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 84 618-11-08.

 


 

 

          Informuję, że  Jednostka Wojskowa 3293 w Powidzu poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie osobowym oficerów, o stopniu etatowym ppor., por. i kpt. w różnych specjalnosciach wojsowych. 

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 84 618-11-08.

 


  

         Informuję, że w Powietrznej Jednostce Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku występują wolne wakaty w korpusie oficerów zawodowych.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 84 618-11-08.

  


         Informuję, że Jednostka Wojskowa Nr 4026 w Gdyni na przełomie jesieni i zimy 2014 roku przeprowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Termin składania podań upływa 31 sierpnia 2014 roku.
Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji, w tym wymogów stawianych kandydatom do służby w jednostce, można uzyskać na stronie internetowej:
www.formoza.wp.mil.pl oraz pod numerem tel. 58-626-68-94 oraz Wojskowej Komendzie Uzupełnień  w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 84 618-11-08.

  


 

  

        Informuję, że w Dowództwie Garnizonu Warszawa występują wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i szeregowych zawodowych.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 84 618-11-08.

   


 

       Informuję, że Jednostka Wojskowa Nr 5700 w Międzyrzeczu posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów zawodowych. Postępowanie kwalifikacyjne realizowane jest w każdy wtorek o godz. 8:00 w Międzyrzeczu przy ulicy Wojska Polskiego 17.

Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni posiadać przy sobie:

• dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy, przybory do pisania;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z W-F;
• strój sportowy.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 84 618-11-08.

 


        Informuję, że Jednostka Wojskowa Nr 1749 Szczecin począwszy od dnia 07.01.2014 r. kwalifikacje wstępne dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i oficerów, będą odbywać się dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca.

 Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni posiadać przy sobie:
• dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy, przybory do pisania;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z W-F;
• strój sportowy.

UWAGA!!!!

W miesiącu lutym kawalifikacje odbywać się wyłącznie w dniu 03.02, w miesiącu marcu kwalifikacje zostają wstrzymane.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 84 618-11-08.

 


 

 

                 Informujemy, że w JW 4115 w Gliwicach przeprowadzone zostaną kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy – kandydatów do służby zawodowej w korpusie szeregowych w następujących terminach: 12 listopada 2014 r., 10 grudnia.2014 r. o godz. 8.00.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowej sprawy, proszę o kontakt telefoniczny z WKU Zamość pod nr tel. 846181120 lub 846181102.