Strona Główna BIP Strona Główna
Ogłoszenia
 

      

       Informuje się, że w 2015 roku będą przeprowadzane kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, podoficerów, oficerów oraz NSR w następujących terminach:
W  Jednostce Wojskowej 4115, 44-122 Gliwice, ul. Gen . Andersa 47

- 22 kwiecień 2015 r. godz. 8.00
- 20 maj 2015 r. godz. 8.00
- 17 czerwiec  2015 r. godz. 8.00
- 23 wrzesień 2015 r. godz. 8.00
- 21 październik 2015 r. godz. 8.00
- 18 listopad 2015 r. godz.8.00
- 02 grudzień 2015 r. godz. 8.00

Postępowania kwalifikacyjne realizowane będą w Jednostce Wojskowej Nr 4115 Gliwice ul. gen. Andersa 17.
Informację można uzyskać pod nr tel:
-w sprawie  korpusu szeregowych  CA MON. 261 111 726
- w sprawie korpusu oficerów i podoficerów CA MON. 261 111 726
- w sprawie NSR CA MON. 261 111 718


W Jednostce Wojskowej 4009,  30-901 Kraków ul. Ułanów 43

- 09. czerwiec 2015 r. godz. 8.00
- 02 listopad 2015 r. godz. 8.00
Informację można uzyskać pod nr tel: 261 135 652, 261 135 537, 261 135 538


W Jednostce Wojskowej 4495,  30-901 Kraków ul. Wrocławska 82

- 14, 28  kwiecień 2015 r godz. 8.00,
- 12 maj 2015 r godz. 8.00,
- 09, 23 czerwiec 2015 r . godz. 8.00,
- 08 wrzesień 2015 r . godz. 8.00,
- 13 październik 2015 r . godz. 8.00,
- 10 listopada 2015 r. godz. 8.00,
- 8 grudnia 2015 r. godz. 8.00.
Informację można uzyskać pod nr tel: 261 134 602, 261 134 551


W Jednostce Wojskowej 1328,  43-300 Bielsko-Biała ul. Bardowskiego 3


- 25 marzec 2015 r. godz. 8.00,
- 8, 22 kwiecień 2015 r godz. 8.00,
- 6, 20  maj 2015 r godz. 8.00,
- 3, 17 czerwiec 2015 r . godz. 8.00,
- 9, 23 wrzesień 2015 r . godz. 8.00,
- 7, 21 październik 2015 r . godz. 8.00,
- 4, 18 listopada 2015 r. godz. 8.00,
- 2, 16 grudnia 2015 r. godz. 8.00.
Informację można uzyskać pod nr tel: 261 123 432, 261 123 241


W Jednostce Wojskowej 4686,  30-901 Kraków ul. Głowackiego 11

- 21 kwiecień 2015 r godz. 8.00,
- 19 maj 2015 r godz. 8.00,
- 16 czerwiec 2015 r . godz. 8.00,
- 15 wrzesień 2015 r . godz. 8.00,
- 20 październik 2015 r . godz. 8.00,
- 17 listopada 2015 r. godz. 8.00,
- 15 grudnia 2015 r. godz. 8.00.
Informację można uzyskać pod nr tel: 261 134 466, 261 134 022

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 261181124.


          Od dnia 18 listopada 2014 r. w  12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie /przy ulicy Wojska Polskiego 250/ odbywać się będzie kwalifikacja wstępna do
zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Kwalifikacje odbywać się będą dwa razy w m-cu w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca, za wyjątkiem listopada, w którym kwalifikacje zostaną przeprowadzone w trzeci i czwarty wtorek miesiąca.

Do kwalifikacji mogą przystąpić:

  • żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej;
  • żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (kandydat powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu, kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych, książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, przybory do pisania).

Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do przedmiotowej kwalifikacji.

oraz

  • kandydaci do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, którzy chcą podpisać kontrakt z 12 Brygadą Zmechanizowaną.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 261181124.

 


 

        Informuję, że w DGW Warszawa i jednostkach podległych występują wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 261181124.

 


 

           Informuję, że  Jednostka Wojskowa 3293 w Powidzu poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie osobowym oficerów, o stopniu etatowym ppor., por. i kpt. w różnych specjalnosciach wojsowych. 

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 261181124.

 


 

           Informuję, że w Powietrznej Jednostce Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku występują wolne wakaty w korpusie oficerów zawodowych.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 261181124.

  


 

            Informuję, że w Dowództwie Garnizonu Warszawa występują wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i szeregowych zawodowych.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 261181124.

   


        Informuję, że Jednostka Wojskowa Nr 5700 w Międzyrzeczu posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów zawodowych. Postępowanie kwalifikacyjne realizowane jest w każdy wtorek o godz. 8:00 w Międzyrzeczu przy ulicy Wojska Polskiego 17.

Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni posiadać przy sobie:

• dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy, przybory do pisania;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z W-F;
• strój sportowy.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 261181124.

 


         Informuję, że Jednostka Wojskowa Nr 1749 Szczecin począwszy od dnia 07.01.2014 r. kwalifikacje wstępne dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i oficerów, będą odbywać się dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca.

 Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni posiadać przy sobie:
• dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy, przybory do pisania;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z W-F;
• strój sportowy.

UWAGA!!!!

W miesiącu lutym kawalifikacje odbywać się wyłącznie w dniu 03.02, w miesiącu marcu kwalifikacje zostają wstrzymane.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 261181124.