Strona Główna Strona Główna
Ogłoszenia

       W związku z prowadzonym procesem kwalifikacji żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 07 października 2014 r.Termin stawiennictwa: 07 października 2014 roku godzina 8.30. JW 4391 Tomaszów Mazowiecki; ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:
       • dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
       • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
       • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej do działalności kadrowej w SZ RP w latach 2013 — 2014 pierwszeństwo przy kwalifikowaniu kandydatów na stanowiska służbowe będą mieli Ci spośród nich, którzy odbyli wojskowe ćwiczenia rotacyjne.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowej sprawy, proszę o kontakt telefoniczny z WKU Zamość pod nr tel. 846181124


 

    Informujemy, że w dniach: 17 i 24 września 2014 roku o godz. 8.00 w Jednostce Wojskowej 2423 Żagań odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Poszukiwani są kandydaci do grupy osobowej pancerno - zmechanizowanej. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowej sprawy, proszę o kontakt telefoniczny z WKU Zamość pod nr tel. 846181124

 


 

   Informuję, że  Jednostka Wojskowa 3293 w Powidzu poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie osobowym oficerów, o stopniu etatowym ppor., por. i kpt. w różnych specjalnosciach wojsowych. 

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 84 618-11-08.

 


 

         Informuję, że w Powietrznej Jednostce Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku występują wolne wakaty w korpusie oficerów zawodowych.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 84 618-11-08.

 


 

        Informuję, że Jednostka Wojskowa Nr 4026 w Gdyni na przełomie jesieni i zimy 2014 roku przeprowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Termin składania podań upływa 31 sierpnia 2014 roku.
Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji, w tym wymogów stawianych kandydatom do służby w jednostce, można uzyskać na stronie internetowej:
www.formoza.wp.mil.pl oraz pod numerem tel. 58-626-68-94 oraz Wojskowej Komendzie Uzupełnień  w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 84 618-11-08.

 


 

        Informuję, że w Dowództwie Garnizonu Warszawa występują wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i szeregowych zawodowych.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 84 618-11-08.

  


  

      Informuję, że Jednostka Wojskowa Nr 5700 w Międzyrzeczu posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów zawodowych. Postępowanie kwalifikacyjne realizowane jest w każdy wtorek o godz. 8:00 w Międzyrzeczu przy ulicy Wojska Polskiego 17.

Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni posiadać przy sobie:

• dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy, przybory do pisania;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z W-F;
• strój sportowy.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 84 618-11-08.


        Informujemy, że w JW 4009 w Krakowie przeprowadzone zostaną kwalifikacje dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych w następujących terminach:

 - 08 wrzesień 2014r., od godz. 8.30.
 - 27 październik 2014r, od godz. 8.30.


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowej sprawy, proszę o kontakt telefoniczny z WKU Zamość pod nr tel. 846181108.

 


 

        Informuję, że Jednostka Wojskowa Nr 1749 Szczecin począwszy od dnia 07.01.2014 r. kwalifikacje wstępne dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i oficerów, będą odbywać się dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca.

 Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni posiadać przy sobie:
• dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy, przybory do pisania;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z W-F;
• strój sportowy.

UWAGA!!!!

W miesiącu lutym kawalifikacje odbywać się wyłącznie w dniu 03.02, w miesiącu marcu kwalifikacje zostają wstrzymane.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 84 618-11-08.

 


                 Informujemy, że w JW 4115 w Gliwicach przeprowadzone zostaną kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy – kandydatów do służby zawodowej w korpusie szeregowych w następujących terminach: 17 września 2014 r., 15 października 2014 r., 12 listopada 2014 r., 10 grudnia.2014 r. o godz. 8.00.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowej sprawy, proszę o kontakt telefoniczny z WKU Zamość pod nr tel. 846181120 lub 846181102.