Strona Główna Strona Główna
Ogłoszenia

      

       Informuję, że Jednostka Wojskowa Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 25 kwietnia 2014 r. oraz 09 maja 2014 r. godzina 8:30 przeprowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni posiadać przy sobie:
• dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy, przybory do pisania;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z W-F;
• strój sportowy.
Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 84 618-11-08.


       Informuję, że Jednostka Wojskowa Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 11 kwietnia 2014 r. godzina 8:30 przeprowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni posiadać przy sobie:
• dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy, przybory do pisania;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z W-F;
• strój sportowy.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 84 618-11-08.

 

 


 

 

      Informuję, że w Dowództwie Garnizonu Warszawa występują wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i szeregowych zawodowych.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 84 618-11-08.

 

       Informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 3718 w Nowym Glinniku istnieje pilna potrzeba uzupełnienia wakującego stanowiska służbowego w korpusie podoficerskim: PIELĘGNIARKA.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 84 618-11-08.
   

 


 

           Informuję, że Jednostka Wojskowa Nr 3718 w Nowym Glinniku poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych.
Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni posiadać przy sobie:

• dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy, przybory do pisania;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z W-F;
• strój sportowy.


Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 84 618-11-08.

 


 

      Informuję, że Jednostka Wojskowa Nr 5700 w Międzyrzeczu posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów zawodowych. Postępowanie kwalifikacyjne realizowane jest w każdy wtorek o godz. 8:00 w Międzyrzeczu przy ulicy Wojska Polskiego 17.

Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni posiadać przy sobie:

• dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy, przybory do pisania;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z W-F;
• strój sportowy.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 84 618-11-08.

 

 


 

       Informujemy, że w JW 4009 w Krakowie przeprowadzone zostaną kwalifikacje dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych w następujących terminach:

 - 12 maj 2014r., od godz. 8.30.
 - 08 wrzesień 2014r., od godz. 8.30.
 - 27 październik 2014r, od godz. 8.30.


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowej sprawy, proszę o kontakt telefoniczny z WKU Zamość pod nr tel. 846181108.

 


 

       Informuję, że Jednostka Wojskowa Nr 1749 Szczecin począwszy od dnia 07.01.2014 r. kwalifikacje wstępne dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i oficerów, będą odbywać się dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca.

 Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni posiadać przy sobie:
• dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy, przybory do pisania;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z W-F;
• strój sportowy.

UWAGA!!!!

W miesiącu lutym kawalifikacje odbywać się wyłącznie w dniu 03.02, w miesiącu marcu kwalifikacje zostają wstrzymane.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 84 618-11-08.

 


 

                Informujemy, że w JW 4115 w Gliwicach przeprowadzone zostaną kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy – kandydatów do służby zawodowej w korpusie szeregowych w następujących terminach: 16 kwietnia 2014 r, 14 maja 2014 r.,11 czerwca 2014 r., 17 września 2014 r., 15 października 2014 r., 12 listopada 2014 r., 10 grudnia.2014 r. o godz. 8.00.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowej sprawy, proszę o kontakt telefoniczny z WKU Zamość pod nr tel. 846181120 lub 846181102.

 


    Informuję, że w jednostkach wojskowych podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa występują wolne wakaty dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów młodszych i podoficerów zawodowych.


Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 84 618-11-08.      

 


           Informuję, że Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku 25 k. Tomaszowa Mazowieckiego  w każdy piątek począwszy od 09 sierpnia 2013 roku  o godz. 8:00 prowadzi kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych.

Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni posiadać przy sobie:
       - dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy;
       - dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
       - aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z W-F;
       - strój sportowy.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 84 618-11-08.


       Informuję, że 25 Grupa Zabezpieczenia Medycznego  w Tomaszowie Mazowieckim  przy  ul. Piłsudskiego 72 w każdą środę o godz. 8:00 prowadzi kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych.

Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni posiadać przy sobie:     

       - dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy;
       - dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
       - aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z W-F;
       - strój sportowy.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 84 618-11-08.


     Informuję, że w 1 batalionie kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej w każdy wtorek o godz. 9:00 są prowadzone kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni posiadać przy sobie:


• dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z W-F;
• strój sportowy.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 84 618-11-08.

 


        Informuję, że Jednostka Wojskowa 1128 Malbork poszukuje  kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych.

Szczegóły informacji są udzielane w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  lub pod numerem tel.: 84 618-11-08. 


       Informujemy, że 6 Grupa Zabezpieczenia Medycznego posiada wolne stanowiska służbowe dla żołnierzy zawodowych.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (84) 6181 108, lub w WKU w Zamościu ul. Koszary 52.  

 


        Informujemy o wolnych stanowiskach służbowych dla żołnierzy zawodowych w stopniu: kapitan, porucznik zainteresowanych objęciem stanowiska szefów służb w korpusie osobowym logistyki w bazacj lotnictwa Sił Powietrznych

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (84) 6181 108, lub w WKU w Zamościu ul. Koszary 52.  


       Informujemy o wolnych stanowiskach służbowych dla żołnierzy zawodowych w stopniu: kapitan zainteresowanych służbą wojskową w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Warszawie oraz podległych WKU:

     - Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Ochota;

     - Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie;

    - Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce;

     - Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim;

     - Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku;

     - Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (84) 6181 108, lub w WKU w Zamościu ul. Koszary 52.      


              Informujemy, że w pododdziały 3RBLog posiadają wolne stanowiska służbowe dla żołnierzy zawodowych w korpusie podoficerów i oficerów.
 

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (84) 6181 108, lub w WKU w Zamościu ul. Koszary 52.